Khu chế xuất/Khu công nghiệp

Phụ Xe Theo Xe Tải Nhẹ Giao Hàng Đại Lý Siêu Thị

Mức Lương : 7-10 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN ĐẠI PHƯỚC JSC

Nhân Viên Bảo Trì – Bộ Phận Phòng Mẫu

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Kiểm Nghiệm – Bộ Phận Quản Lý Kỹ Thuật

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Kỹ Sư – Bộ Phận Nospj

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Kỹ Sư Máy, Điện Tử, Tự Động Hóa – Bộ Phận Nospj

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Phiên Dịch Xưởng Giày

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Phiên Dịch Xưởng Gia Công Đế

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Phiên Dịch Xưởng May Vi Tính – Chuẩn Bị

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Biên / Phiên Dịch Xưởng Giày

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Biên Phiên Dịch Bộ Phận Quản Lý Kỹ Thuật

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Chuyên Viên Năng Lượng- Thanh Hóa

Mức Lương : 5-7 triệu

CÔNG TY TNHH GIÀY ANNORA VIỆT NAM

Nhân Viên Năng Lượng- Thanh Hóa

Mức Lương : 5-7 triệu

CÔNG TY TNHH GIÀY ANNORA VIỆT NAM

Nhân Viên Phân Tích Dữ Liệu – Bộ Phận Nospj

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Giá Thành (Costing)

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Thợ Cắt Và Tổ Trưởng Cắt Có Kinh Nghiệm

Mức Lương : 3-5 triệu

CÔNG TY TNHH B.HEIM VINA

Nhân Viên Cải Tiến – Bộ Phận Nospj

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Trợ Lý Sản Xuất

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Kế Toán Sản Xuất Tại Quất Động – Thường Tín – Hà Nội

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH Đầu tư TM & SX Bao Bì Tuấn Ngọc

Kỹ Sư Môi Trường – Bộ Phận Quản Lý

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Kỹ Sư Môi Trường Và Kỹ Sư Bảo Hộ Lao Động – Bộ Phận Quản Lý

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Quản Lý Môi Trường – Bộ Phận Quản Lý

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Lao Động Phổ Thông Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản

Mức Lương : 25-30 triệu

Chi nhánh Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực & TM Quốc tế Sao Việt

Công Nhân Sản Xuất Cửa Làm Việc Tại Singapore

Mức Lương : Trên 30 triệu

Công Ty TNHH Văn Hóa Giáo Dục Thiên Hà Xanh (Blue Galaxy Group)

Nam Làm Việc Tại Kho

Mức Lương : 10-12 triệu

Công ty TNHH Đức Phú

Nhân Viên Quản Lý Hành Chính – Bộ Phận Quản Lý

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Phụ Trách Xử Lý Hồ Sơ Cán Bộ Nước Ngoài – Bộ Phận Nhân Sự

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Có Kinh Nghiệm In Sơn, May – Bộ Phận Quản Lý Kỹ Thuật

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Phụ Trách Mã Giày

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Phòng Mẫu

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Leader Phòng Mẫu

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Bảo Quản Thiết Bị Xưởng Giày

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Kỹ Thuật Công Trình – Bộ Phận Sinh Quản

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Sinh Quản

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Phân Tích Mẫu Giày Và Dữ Liệu – Bộ Phận Nosie

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Bom – Bộ Phận Nosie

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Iso Và Dịch Thuật Tài Liệu – Bộ Phận Nospj

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Biên / Phiên Dịch Xưởng Đế Lớn

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Biên / Phiên Dịch Bộ Phận Quản Lý

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Tài Xế Lái Xe Nâng Container (Reach Stacker)

Mức Lương : 7-10 triệu

Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam

Nhân Viên Huấn Luyện – Bộ Phận Nospj

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam