Giày da/Thuộc da

Nhân Viên Bảo Trì – Bộ Phận Phòng Mẫu

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Kiểm Nghiệm – Bộ Phận Quản Lý Kỹ Thuật

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Kỹ Sư – Bộ Phận Nospj

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Kỹ Sư Máy, Điện Tử, Tự Động Hóa – Bộ Phận Nospj

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Phiên Dịch Xưởng Giày

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Phiên Dịch Xưởng Gia Công Đế

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Phiên Dịch Xưởng May Vi Tính – Chuẩn Bị

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Biên / Phiên Dịch Xưởng Giày

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Biên Phiên Dịch Bộ Phận Quản Lý Kỹ Thuật

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Biên / Phiên Dịch Xưởng May Khâu Thành Hình

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Biên / Phiên Dịch Xưởng May Thành Hình

Mức Lương : 7-10 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Phân Tích Dữ Liệu – Bộ Phận Nospj

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Giá Thành (Costing)

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Cải Tiến – Bộ Phận Nospj

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Trợ Lý Sản Xuất

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Kỹ Sư Môi Trường – Bộ Phận Quản Lý

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Kỹ Sư Môi Trường Và Kỹ Sư Bảo Hộ Lao Động – Bộ Phận Quản Lý

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Quản Lý Môi Trường – Bộ Phận Quản Lý

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Quản Lý Hành Chính – Bộ Phận Quản Lý

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Có Kinh Nghiệm In Sơn, May – Bộ Phận Quản Lý Kỹ Thuật

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Phụ Trách Mã Giày

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Phòng Mẫu

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Leader Phòng Mẫu

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Bảo Quản Thiết Bị Xưởng Giày

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Kỹ Thuật Công Trình – Bộ Phận Sinh Quản

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Sinh Quản

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Phân Tích Mẫu Giày Và Dữ Liệu – Bộ Phận Nosie

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Bom – Bộ Phận Nosie

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Iso Và Dịch Thuật Tài Liệu – Bộ Phận Nospj

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Biên / Phiên Dịch Xưởng Đế Lớn

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Biên / Phiên Dịch Bộ Phận Quản Lý

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Năng Lượng

Mức Lương : 5-7 triệu

CÔNG TY TNHH GIÀY ANNORA VIỆT NAM

Nhân Viên Kinh Doanh Có Kinh Nghiệm

Mức Lương : 7-10 triệu

Cöng ty TNHH May Túi Xách Minh Tiến

Nhân Viên Huấn Luyện – Bộ Phận Nospj

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Hiện Trường Khai Phát

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Kỹ Sư Hóa Chất – Bộ Phận Quản Lý Kỹ Thuật

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Mức Lương : 5-7 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Giám Đốc Năng Lượng

Mức Lương : 20-25 triệu

CÔNG TY TNHH GIÀY ANNORA VIỆT NAM

Cán Bộ Hiện Trường Sản Xuất

Mức Lương : Dưới 3 triệu

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam

Nhân Viên Bảo Vệ Nam, Nữ Đi Làm Tại Metro Hoàng Mai, Metro Phạm Văn Đồng, Metro Hà Đông.

Mức Lương : 3-5 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT NAM